Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kütahya ve Çevresinde Düşük Magnitüdlü Deprem ve Patlatmaların Ayırımı

VI. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, cilt.1, ss.925-928 Özet Creative Commons License

20 Temmuz 2017 Bodrum-Kos Depremi (Mw=6.6) ve Artçı Sarsıntılarının Sismotektonik Yorumu

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS-2018), Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 June 2018, cilt.1, ss.138
Link

Performance of different GIMs under low and high solar activity in Turkey

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS-2018), Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 June 2018, cilt.1, ss.92
Link

Saha Jeofiziği Çalışmalarında Alınacak İş Güvenliği Önlemleri: Kocaeli Üniversitesi Örneği

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 13 December - 15 June 2018

Adıyaman-Samsat (Türkiye) Bölgesinin Sismik Aktivitesi: İlksel Sonuçlar

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2018, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 November 2018, cilt.1, ss.1107-1113
Link

Marmara Bölgesi Depremleri için Mw-Ml Dönüşüm Bağıntısı

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 May - 02 June 2018, cilt.1, ss.429-432
Link

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Civarındaki Sismik Olayların Sınıflandırılması

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 May - 02 June 2018, cilt.1, ss.438-441
Link

Deprem İstasyonlarının Kurulum ve Bakım Çalışmalarındaki Tehlikeli Durumlar

International Occupational Health and Safety Congress, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 December 2017

Analysis of Ionospheric Disturbance Prior to the 20 July 2017 Mw 6.6 Bodrum, Turkey Earthquake

9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Türkiye, 5 - 09 November 2017

2017 Ayvacık - Çanakkale Deprem Etkinliğinin Bölgesel Moment Tensör Analizi: İlksel Sonuçlar

4th International Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 October 2017

Spectral Analysis of Recent Istanbul (Turkey) Terrorist Attack

4th International Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 October 2017

Rupture Processes of the November 13, 2016 New Zealand Earthquake Inferred from Teleseismic Body-waveform Inversion

Japan 18th International Conference on EngineeringTechnology, Computer, BasicApplied Sciences, Tokyo, Japonya, 25 - 26 July 2017

Seismological Analysis of May 12, 2016 Diyarbakır (Se Turkey) Blast

International Conference on Innovative Trends in Engineering, Technology, Computer and Applied Sciences, Tokyo, Japonya, 8 - 09 July 2017, cilt.2

The Temporal Variation of Coda-Wave Attenuation in Ayvacık, Çanakkale,Turkey

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 May 2017, ss.3400

Erzincan İlinin Sismik Tehlikesine Genel Bir Bakış

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.3, ss.517-522
Link

Spectral Analysis of Recent Ankara Turkey Terrorist Attacks

5th Annual International Conference on Geological and Earth Sciences (GEOS 2016), Singapur, 10 - 11 October 2016, ss.41-47
Link

Attenuation Characteristics of the Armutlu Peninsula NW Turkey Using Coda Q

European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, Avusturya, 17 - 22 April 2016
Link

10 June 2012 Offshore of Fethiye Dead Sea Earthquake and Aftershock Activity

5. International Earhquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 June 2015
Link

Earthquake Swarm in Armutlu Peninsula Eastern Marmara Region Turkey

European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, Avusturya, 12 - 17 April 2015
Link

Sakarya Üniversitesi Deprem Kayıt İstasyonuna Ait Süreye Bağlı Büyüklük Hesabı

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 - 27 September 2013