Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yapı Alacaklısı İpoteğinin Önceliği (TMK m. 897/I)

Dokuz Eylül Ünivesitesi Hukuk Faklütesi Dergisi, cilt.19, ss.377-413, 2017

Taşınmaz Satışında Satıcının Zapttan Sorumluluğu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, ss.581-610, 2016
Link

Akreditifte Temel İlişkiden Doğan Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Akreditif İlişkisine Etkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, ss.611-640, 2016
Link

Ticari Kredilerde Erken Ödeme Tazminatı ve Erken Ödeme Tazminatının Sınırı

bahçeşehir üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, cilt.11, ss.425-448, 2016

Kampanyalı Satışlarda Kredi Verenin Sorumluluğu

Prof. Dr. Tuğrul Arat' Armağan, ss.289-303, 2011

Aile Konutu Şerhi

Prof. Dr. Ergun Çetingil ve Prof. Dr. Reyagan Kender'e 50. Yıl Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, ss.401-417, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İmar Hukukunda Düzenleme Ortaklık Payının Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.34-35 Özet

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri

4. Tüketici Hukuku Kongresi - İstanbul, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 November 2014, ss.205-240

Borcun Üstlenilmesi Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma

Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları III, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, İstanbul 2014, Türkiye, 26 - 27 May 2012, cilt.3, ss.143-174

Kitap & Kitap Bölümleri

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu

Yargıtay Kararları Işığında Tüketici İşlemi Kavramı , İpek Yücer Aktürk, Editör, Yetkin Yayınları, Ankara, ss.123-174, 2019
Link

Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri

Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Kişinin Mirasının Devlete Kalması, Tuğçe Tuzcuoğlu-A. Hulki Cihan, Editör, Onikilevha Yayınevi, İstanbul, ss.421-447, 2019
Link

Miras Hukuku Şerhi Cilt-I

On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2018 Özet

6. Tüketici Hukuku Kongresi

Konut Finansmanında Bağlı Krediler, Çakır, İsmail/Tokbaş, Hakan/Üçışık, Fehim/Zafer, Hamide, Editör, Aristo Yayınevi, İstanbul, ss.342-371, 2017

5 Tüketici Hukuku Kongresi Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2015 2016

Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Refinansman (Yeniden Finansman), Faiz Değişikliği, Vadenin Kısaltılması veya Uzatılmasına İlişkin Anlaşmalar ile Erken Ödeme Cezası, Hakan Tokbaş-Fehim Üçışık, Editör, Bilge Yayınevi, Ankara, ss.56-83, 2016

Konut Sektöründe Tüketici Uygulamaları

Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri, Hakan Tokbaş-Ali Suphi Kurşun, Editör, Aristo Yayınevi, İstanbul, ss.67-132, 2016

Milli Şerh Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler, Hakan Tokbaş-Özlem Tüzüner, Editör, Aristo Hukuk Yayınevi, İstanbul, ss.795-818, 2016

Konut Finansmanı Sözleşmeleri

Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010
Link