Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Syrian Refugees as Victims of Fear and Danger Discourse in Social Media: A Youtube Analysis

Global Media Journal, cilt.8, ss.384-403, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Deneyimsel Pazarlama Aracı Olarak Artırılmış Gerçeklik: Türkiye’deki Marka Deneyimlerinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.73-95, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Electronic Government in Public Administration An Assessment of Local Government Web Sites in Turkey

International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, cilt.7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

New Media Based Learning Practice: Use of Social Networks Wikis and Blogs at University Education in Turkey

International Journal of Business and Social Science, cilt.5, ss.274-285, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri

EJOIR, Electronic Journal of Occupational Improvement and Research, ss.17-30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Medya Ortamlarında Ağlar Oluşturan Toplumsal Hareket Deneyimleri

EJOIR, Electronic Journal of Occupational Improvement and Research, ss.97-112, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazılı Basında Risk Algısının Oluşturulması Süreci: Küresel Isınma Örneği

Marmara İletişim Dergisi, ss.7-21, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeşil Pazarlama İletişimi Yönünden Kadın Dergilerinde Reklamlar: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Yeditepe Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi,, ss.23-48, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halkla İlişkiler Etiğinde Öne Çıkan Modellerin Etik Sistemler Açısından Değerlendirilmesi

Küresel İletişim Dergisi, ss.1-19, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

The Contribution of Public Relations Function to Organisational Success: A Survey Study in Turkey”

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.213-235, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

E-yönetişim bağlamında sosyal medya platformlarında belediye yurttaş etkileşimi: Kocaeli İli Örneği

Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.517-538
Link

Digital Public Services in Terms of E-Governance: A Research on New Media Practices of Kocaeli ProvincialMunicipalities

ICSES International Congress on Social and Economic Sciences, Budapest, Macaristan, 26 - 30 Kasım 2018, ss.26-40

Dijital Medyada Tüketilen Popüler Reklam Müziklerinin Marka Değerine Etkisi

3. Uluslararası İletişim,Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2018, ss.122-129
Link

Yeni Medya Çağında Halkla İlişkiler ve Dijital Hikâye Anlatımı

1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2018, cilt.2018, ss.118-119
Link

Kitlesel Müzik Endüstrisinin Yeni Medya Aracılığıyla Bireysel Endüstriye Dönüşümü Youtube Müzik Kanalları Örneği

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya AraştırmalarıKongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.2017, ss.256-273
Link

Kitlesel Müzik Endüstrisinin Yeni Medya Aracılığı ile Bireysel Endüstriye Dönüşümü: Youtube Müzik Kanalları Örneği

2. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.2017, ss.44-45

Sosyal Medyada Yayınlanan Siyasal İçerikli Mesajlara Üniversite Öğrencilerinin Tepkisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Örneği

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, cilt.2017, ss.92-93
Link

Hate Speech Against Syrian Refugees In Youtube: Polish and Turkish Users Comments

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.2017, ss.195

Eğitiminin Önemi Medya Okur Yazarlığı Müfredatı İçin Öneriler

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Şubat 2015, ss.634-651
Link

Yeni Medya Teknolojileri ve Akıllı Kent Uygulamaları Amsterdam Kenti Örneği Üzerine Bir İnceleme

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Şubat 2015, ss.223-249
Link

Artırılmış Gerçekliğin Deneyimsel Pazarlaması Türkiye deki Marka Deneyimlerinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.387-388
Link

Secondary School Students’ Attitudes To and Awareness of Cyberbullying in Turkey : A Scaling Method Case Study in Ankara

V. European Congress on Social Behavioral Sciences, St. Petersbug, Russia., 11 - 14 Eylül 2014, ss.406
Link

Transformation of Instructional Learning Paradigm in Digital Age SN Practices Academic Expectations of Higher Education Students in Turkey

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, cilt.4, ss.314-322
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

İletişim Hakkı ve Yeni Medya, Tehditler ve Olanaklar

Şifreli Uygulama Sağlayıcıya Yönelik Mahkeme Celbi FBI’xxın Aşırı Enformasyon Taleplerine Dikkat Çekiyor, Tezcan Durna, Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan, Editör, um:ag, Ankara, ss.233-239, 2019

Migration, Politics, Violence and Women’s Studies

Hate Speech Against Syrian Refugees on YouTube: Polish and Turkish Users’xx Comments, Leyla Aydemir, Editör, Verlacdrkovac, Hamburg, ss.219-237, 2018
Link

Reputation Management Techniques in Public Relations

Corporate Reputation and Customer Loyalty in Social Media: An Analysis of Turkish Mommy Bloggers’ Instagram, Erdemir, Ayşe, Editör, IGI Global, Hershey, ss.222-253, 2018
Link

Narrative Advertising Models and Conceptualization in the Digital Age

An Experimental ResearchAbout Using AugmentedReality in Advertising forMeasurement of AdvertisementLiking and Effectiveness Level, Recep Yılmaz, Editör, IGI Global, Hershey, ss.203-227, 2017
Link

Narrative Advertising Models and Conceptualization in the Digital Age

An Experimental Research About Using Augmented Reality in Advertising for Measurement of Advertisement Liking and Effectiveness Level, Recep Yılmaz, Editör, IGI Global, Hershey, ss.203-227, 2017
Link

İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter

Alternatif Medyanın Twitter'da Gündem Oluşturma Süreci: Berkin Elvan Olayı Üzerine Bir İnceleme, Selva Ersöz Karakulakoğlu, Özge Uğurlu, Editör, Heretik Yayınevi, Ankara, ss.225-259, 2015

Contextual Approaches in Communication

Secondary School Students’ Attitudes to and Awareness of Cyberbullying in Turkey: A Scaling Method Case Study in Ankara, Corina Daba Buzoianu , Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.197-206, 2015
Link

Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler

Halkla İlişkilerde Etik Sorunsalı: Simetrik İletişim Yönlü BirDeğerlendirme, İdil Sayımer, Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editör, Beta, İstanbul, ss.81-114, 2007