Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

  • Mayıs 2012"Anı'larda Tanpınar", Ölümünün 50. Yılında "Rüya ile Hayal Arasında" Ahmet Hamdi Tanpınar Uluslararası Sempozyumu

    İstanbul

  • Nisan 2011"Bir Kanon Başlatıcısı Olarak Yeni Lisan Hareketi", Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumu

    Kocaeli

Bilimsel Hakemlikler

  • Aralık 2017Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi