Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Image steganography based on LSB substitution and encryption method: adaptive LSB+3

JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING, cilt.28, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

A new method for classifying nuts using image processing and k-means clustering

Journal Of Food Process Engineering, cilt.41, ss.12859, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

A new hybrid stereovision-based distance-estimation approach for mobile robot platforms

Computers & Electrical Engineering, cilt.67, ss.672-689, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LSB Substitution and PVD performance analysis for image steganography

International Journal of Computer Sciences and Engineering, cilt.6, ss.1-4, 2018 Özet

A Low Cost Single Board Computer Based Mobile Robot Motion Planning System for Indoor Environments

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, cilt.4, ss.95-102, 2016

Implementation of a Web Based Wireless ECG Measuring and Recording System

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering, cilt.9, ss.815-818, 2015

DALLANDIRILMIŞ YAZILIM SİMÜLASYON UYGULAMALARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ LABORATUAR UYGULAMALARI ÖRNEĞİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.1, ss.49-55, 2012
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Görüntü Histograminda Yer Alan En YüksekDeğere Verilerin Kayipsiz ve Geri DönüşümlüGizlenmesi

ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ 2019 BAHAR, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 April 2019

PİKSEL DEĞERLERİ FARKI YÖNTEMİ KULLANILARAK VERİLERİN RENKLİ GÖRÜNTÜLERE GİZLENMESİ

4th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, 23 - 24 November 2018, ss.129-133
Link

DÜŞÜK ANLAMLI BİTLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BİLGİLERİN GÖRÜNTÜLERE SAKLANMASI

4th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, 23 - 24 November 2018, ss.134-138
Link

VERİ TABANINA GİRİŞ ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLERİNDE CANLI DERSUYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN DERS BAŞARIMINA ETKİSİ

3rd International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology, Antalya, Türkiye, 24 - 25 November 2017, ss.160-164
Link

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİNİN VERİLMESİ

3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 24 - 25 November 2017, ss.151-154
Link

MOODLE DERS KATILIM MODÜLÜNÜN KULLANILMASI

3rd International Congress on Education, Distance Education, Antalya, Türkiye, 24 - 25 November 2017, ss.155-159
Link

YAZ OKULUNDA BİLGİSAYAR DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ:KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

6thWorld Congresson Educational andInstructional Studies, Antalya, Türkiye, 26 - 28 October 2017, ss.21
Link

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DERSİNİ YAZ DÖNEMİNDE ALANÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARIM ANALİZİ

6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, Türkiye, 26 - 28 October 2017, ss.22

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDE YIL İÇİ ETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİLERİ

6th World Congress on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2017, Antalya, Türkiye, 26 - 28 October 2017, ss.20

YAZ OKULUNDA UZAKTAN EĞİTİMLE ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK SEÇMELİDERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

6th World Congress on Educational and Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 26 - 28 October 2017, ss.21
Link

UZAKTAN EĞİTİM DERS TASARIM MODELİ

World Congress on Lifelong Education, Antalya, Türkiye, 16 - 17 December 2016, ss.311-320
Link

WEB TABANLI GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE SANAL SINIF UYGULAMASI

7th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 13 - 15 May 2016, cilt.1, ss.118
Link

ÖRGÜN ÖĞRETİM DERSLERİNİN MOODLE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANILARAK SUNULMASI DENEYİMİ

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, Antalya, Türkiye, 13 - 15 May 2016, ss.117
Link

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLERİNDE CANLI DERS UYGULAMASI

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, Antalya, Türkiye, 13 - 15 May 2016, ss.119
Link

MOODLE İÇİN ÖĞRENCİNİN DERSE DEVAM KRİTERİNİN KONTROLÜNE YÖNELİK BİR RAPORLAMA EKLENTİSİ GELİŞTİRME

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, Antalya, Türkiye, 13 - 15 May 2016, ss.118-119
Link

Distance Estimation using Stereo Vision for Indoor Mobile Robot Applications

Proc. of 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2015), Bursa, Türkiye, 26 - 28 November 2015, cilt.1
Link

Kapali Ortamlarda Bulunan Renkli Nesnelerin Gercek Zamanli Tespiti

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, Denizli, Türkiye, 10 - 12 September 2015, cilt.1, ss.337-342
Link

Measuring ECG Signal Using e-Health Sensor Platform

International Conference on Chemistry, Biomedical and Environment Engineering (ICCBEE 14), Antalya, Türkiye, 7 - 08 October 2014, cilt.1, ss.71-75

Real time industrial application of single board computer based color detection system

2013 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, Türkiye, 28 - 30 November 2013, cilt.1, ss.353-357
Link

ÖĞRENCİYE ÖZEL SENARYOLU WEB SİTESİ TASARIMI EĞİTİMİ

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 25 - 27 April 2013, ss.132
Link

Öğrenme Yönetim Sistemi Değerlendirme Verilerinin Web Tarayıcı Eklentisi İle Öğrenci Bilgi Sistemine Aktarılması

3rd International Conferenceon New Trends in Education (ICONTE - 2012), Antalya, Türkiye, 25 - 27 April 2012, cilt.1, ss.2195-2201

EGITIMDE YENIDEN YAPILANMA VE KALITE SÜRECINDE ELEKTRONIK SEÇMELI DERSLER

3rd International Conferenceon New Trends in Education (ICONTE - 2012), Antalya, Türkiye, 25 - 27 April 2012, cilt.1, ss.2187-2193

DALLANDIRILMIS YAZILIM SIMÜLASYON UYGULAMALARI BILGI TEKNOLOJILERI DERSI LABORATUAR UYGULAMALARI ÖRNEGI

3rd International Conferenceon New Trends in Education (ICONTE - 2012), Antalya, Türkiye, 25 - 26 April 2012, cilt.1, ss.2017-2023

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilgi Teknolojileri

4, , Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.131-180, 2008

Temel Bilgi Teknolojileri

4, , Editör, Değişim Yayınları, Kocaeli, ss.141-193, 2006

Temel Bilgi Teknolojileri

Sunum programı, , Editör, Değişim yayınları, 2006