Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2018 - 2019Üropatojen Escherichia coli İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Yeteneğinin Ve Biyofilmde Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması

  • 2015 - 2016Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olan Escherchia coli İzolatlarında, ST131 Sekans Tipinin ve Alt Klonlarının Belirlenmesi