Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In vitro antibacterial activity of various adhesive materials against oral streptococci

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, cilt.30, ss.121-126, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Genotyping and Phylogenetic Analysis of Giardia duodenalis Isolates from Turkish Children

MEDICAL SCIENCE MONITOR, cilt.21, ss.526-532, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Germ Tüp Testinin Müeller Hinton Agar ve Serumda Karşılaştırılması

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.30-34, 2015

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Laboratuvar çalışanlarının cep telefonlarındaki mikrobiyal kontaminasyonun araştırılması.

International 38th Turkish Microbiology Congress, Antalya, Türkiye, 04 November 2018, ss.1

ST131 Escherichia coli And Its H30 And H30-RX Subclones In Turkey

7th Congress Of European Microbiologists, İspanya, 9 - 13 July 2017
Link

Evaluation of Mueller-Hinton Agar for Germ Tube Test

7th Trends in Medical Mycology, Lizbon, Portekiz, 09 October 2015, ss.1

Giardia intestinalis tanısında polimeraz zincir reaksiyonu.

18.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 September 2013, ss.1

Survival of Francisella tularensis in Amies Agar with charcoal under different temperature conditions.

International Symposium on Francisella tularensis and Tularemia, Nevşehir, Türkiye, 19 June 2013, ss.26

In vitro Antibacterial Activity of Various Adhesive Materials Against Oral Streptococci

24th Congress of International Association of Paediatric Dentistry (IAPD), Seoul, Güney Kore, 12 - 15 Haziran 2013, cilt.23, no.1, ss.1-52

Antibacterial activity of different mouthrinses against oral Streptococci: an in vitro study.

18th Congress of the Balkan Stomatological Society, Skopje, Makedonya, 25 April 2013, ss.1