Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A time-varying load-based analytical approach for DG optimization in the distribution network

INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS, vol.29, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Transient modeling and analysis of a DFIG based wind farm with supercapacitor energy storage

International Journal Of Electrical Power & Energy Systems, vol.78, pp.414-422, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Enhancement of a reduced order doubly fed induction generator model for wind farm transient stability analyses

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.24, pp.2124-2134, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A performance oriented impedance based fault location algorithm for series compensated transmission lines

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, vol.71, pp.209-214, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Evaluation of frequency control application for distributed generation in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, vol.67, pp.501-509, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Central coordination relay for distribution systems with distributed generation

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.23, pp.2150-2160, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Modeling and simulation of static loads for wind power applications

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.25, pp.997-1006, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Transient Stability Investigation of a Power System with multiple SVC and TCSC

Energy Education Science And Technology Part A-Energy Science And Research, vol.29, pp.1437-1448, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

A New Approach for Protection and Control of Distribution Systems with DG

International Review Of Electrical Engineering-Iree, vol.5, pp.2350-2356, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Detailed Modeling of Superconducting Magnetic Energy Storage SMES System

Ieee Transactions On Power Delivery, vol.21, pp.699-710, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

StatCom SMES

Ieee Industry Applications Magazine, vol.9, pp.21-28, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Energy Storage Systems for Advanced Power Systems

Proceedings Of The Ieee, vol.89, pp.1744-1757, 2001 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Transient Modeling and Simulation of a SMES Coil and the Power Electronics Interface

Ieee Transactions On Applied Superconductivity, vol.9, pp.4715-4724, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Stability analysis of medium sized power plants subjected to grid events

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol.11, no.2, pp.491-498, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Load Profile-Based Power Loss Estimation for Distribution Networks

ELECTRICA, vol.18, no.2, pp.275-283, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Dağıtım Sisteminde Harmonik Analizi ve Etkilerinin Dağıtılmış Üretim Kullanılarak Azaltılması

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.5, pp.23-33, 2017 (Other Refereed National Journals)

Evaluating Accuracy of Fault Location Algorithms Based on Terminal Current and Voltage Data

International Journal of Electronics and Electrical Engineering, vol.8, pp.202-206, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enerji Kalitesinin İyileştirilmesinde Kojenerasyon Katkısı

Electrotech 3e, pp.158-164, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Simulation of the effects of SMES on FACTS performance

Proceedings of the IEEE Power Engineering Society Transmission and Distribution Conference, vol.1, pp.502-505, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

IEEE 1584 Standardının Eski ve Güncel Versiyonuna Göre Karşılaştırmalı Ark Flaş Analizi

III. Uluslararası Mühendislik Fen Bilimleri ve Mimarlık Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 April 2020

Performance Evaluation of Power Swing Blocking in Compensated Transmission Lines

The 12th International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE 2019), Amsterdam, Netherlands, 6 - 08 November 2019

Evaluating conventional power swing blocking methods

2nd International Symposium on Computer Science and Intelligent Control, ISCSIC 2018, Stockholm, Sweden, 21 - 23 September 2018 identifier identifier

Assessment of sub-synchronous resonance analysis techniques in series compensated line

2nd International Symposium on Computer Science and Intelligent Control, ISCSIC 2018, Stockholm, Sweden, 21 - 23 September 2018 identifier identifier

A Simple Method to Estimate Power Losses in Distribution Networks

ELECO 2017, Bursa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.135-140

ANN Fault Location Algorithms with High Speed Training

ELECO 2017, Bursa, Turkey, 30 November - 02 December 2017

Effects of Distributed Generation on Overcurrent Relay Coordination and An Adaptive Protection Scheme

2017 International Conference on Substantial Energy Engineering (ICSEE 2017), Perth, Australia, 12 - 14 June 2017

Assessment of Integral Based Fault Detection Methods for Power System Relaying

9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 26 - 28 November 2015

Evaluating Accuracy of Fault Location Algorithms Based on Terminal Current and Voltage Data

2014 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2014

Transient Behaviors of Full and Reduced Order Doubly Fed Induction Generator Models in a Grid Integrated Wind Farm

3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Valencia, Spain, 3 June - 05 November 2015

Özel Sektör Elektrik Santrallerinde 154kV Şalt Bakımlarının Standartlaştırılması

21. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferanıs ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2015, pp.99-102

Kojenerasyon Santrallerinde Yük Atma Uygulamaları

21. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferanıs ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 6 May - 08 June 2015, pp.95-98

Orta Gerilim Şebeke Olaylarının Tüketici Noktasında Karşılaştırmalı İncelenmesi

2015 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 4 - 06 June 2015

Dağıtılmış Üretim ile İstemli Ada Çalışması

2014 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 29 November 2014

Impact of Coupling Breakers in a Power Plant Fault Analysis

8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 28 - 30 November 2013, pp.581-585 identifier identifier

Analysis of Reduced Order Model Based on Doubly Fed Induction Generators during Different Fault Times

8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 28 - 30 November 2013, pp.215-219 identifier

A Reliability Study of Medium Voltage Grid with Private Sector Power Plants

The 3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion System, İstanbul, Turkey, 2 - 04 October 2013 identifier

Tam ve Azaltılmış Derece Modelli Rüzgar Santrallerinin Geçici Durum Davranışı

2013 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 23 - 24 May 2013

Transformatör Enerjilendirme Akımının Etkilerini Azaltıcı Yöntemlerin İncelenmesi

2012 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 November - 01 December 2012

Dengesiz Güç Sistemlerinde Dağıtılmış Üretim

2012 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 November - 01 December 2012

Load Frequency Control of a Single Area Power System using Gravitational Search Algorithm

IEEE Conferences,INISTA 2012,International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, 2-4 July Trabzon.(2012)., 2 - 04 July 2012 identifier

Solution of Economic Dispatch Problem using Gravitational Search Algorithm Bursa

7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2011), 1 - 04 December 2011, pp.54-59

Investigation of Various Voltage Sag Analyses in Wind Farm through SVC

7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 1 - 04 December 2011 identifier

Solution of Economic Dispatch Problem using Gravitational Search Algorithm

7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 1 - 04 December 2011

Investigation of Transient Stability of Multi Machine Power Systems with Multiple UPFC

7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2011, Bursa, Turkey, 1 - 04 December 2011 identifier

Rüzgar Santralinde Geçici Durum Etkilerinin İncelenmesi

2011 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2011

Dağıtılmış Üretim Sistemlerinin Verimli Çalışmasına Yönelik Bir Yaklaşım

2009 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 May 2009

Dağıtılmış Üretim Kaynağı İçeren Dağıtım Sistemlerinde Sürekli Durum ve Kısa Devre Analizi

2008 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 30 November 2008

Voltage Profile and Short Circuit Analysis in Distribution Systems with DG

"EPEC 2008, Electric Power and Energy Conference, Vancouver, Canada, 6 - 07 October 2008

Kısa Süreli Gerilim Azalmaları için Stokastik Yaklaşımlar

2007 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 17 - 18 May 2007

Dağıtılmış Üretim Sistemlerinin Güvenilirlik İndisleri Üzerindeki Etkisi

2006 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 6 - 10 December 2006

Harmoniklerin Endüksiyon Motor Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 17 - 18 May 2005

Sürekli Çalışmada Faz Kaydırıcı Transformatörler

2004 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 12 December 2004

Dağıtım Sistemlerinde Dağıtılmış Üretim

2004 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 12 December 2004

Simulation of the Effects of SMES on FACTS Performance

Proceedings of the 2002 IEEE PES Winter Meeting, New-York, United States Of America, 27 - 31 January 2002

Computer Relaying for Transmission Lines

2th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 7 - 11 December 2001

Güç Sistemlerinde Enerji Depolama

Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 19 - 21 September 2001

Energy Storage Systems for the Future

24rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, İstanbul, Turkey, 4 - 07 July 2001

A Comparison of the Dynamic Performance of FACTS with Energy Storage to a Unified Power Flow Controller

Proceedings of the 2001 IEEE PES Winter Meeting, Columbus, United States Of America, 28 - 01 February 2001, pp.611-616

Dynamic Performance of a Static Synchronous Compensator with Energy Storage

Proceedings of the 2001 IEEE PES Winter Meeting, Ohio, United States Of America, 28 - 31 January 2001, pp.605-610

Süperiletken Magnetik Enerji Depolama Sisteminin İncelenmesi ve Teknolojik Değerlendirmesi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Turkey, 8 - 12 November 2000

Süperiletken Magnetik Enerji Depolama Sistemlerinin İncelenmesi ve Teknolojik Değerlendirilmesi

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 12 November 2000

Statik Senkron Kompanzatör ile Süperiletken Manyetik Enerji Saklanım Sistemlerinin Entegresi

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 8 - 12 November 2000

The impact of energy storage on the dynamic performance of a static synchronous compensator

3rd International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC 2000), Beijing, China, 15 - 18 August 2000, pp.519-524 identifier identifier

Transmission power quality benefits realized by a SMES-FACTS controller

9th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Florida, United States Of America, 1 - 04 October 2000, pp.307-312 identifier identifier

Power converter and SMES in controlling power system dynamics

35th IAS Annual Meeting and World Conference on Industrial Applications of Electrical Energy, Rome, Italy, 8 - 12 October 2000, pp.2051-2057 identifier identifier

An Investigation of the Dynamic Performance of a Static Synchronous Compensator with Superconducting Magnetic Energy Storage

1999 Annual Power Electronics Seminar at Virginia Tech, Blacksburg, United States Of America, 1 - 02 September 1999, pp.401-405

Electromagnetic Transient Interaction Between a SMES Coil and the Power Electronics Interface

16th Annual Virginia Power Electronics Center Seminar, Blacksburg, United States Of America, 1 - 02 September 1998

A Large Scale Implementation of a Steady State Voltage Security Indicator

1996 North American Power Symposium, Boston, United States Of America, 1 - 02 November 1996

Episodes in the Encyclopedia