Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslam Ceza Hukukunda Cezaların Umumiliği

TRABZON ILAHIYAT JOURNAL , vol.9, no.1, pp.103-126, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Orta Asya Hanefilerinin Hadislerin Tevili Bağlamında Siyaset Cezasına Bakışı

Uluslararası Büyük Selçuklular Döneminde Hanefilik-Maturidilik Sempozyumu, Konya, Turkey, 3 - 04 November 2023

İSLAM CEZA HUKUKUNDA AĞIR CEZALANDIRMA YETKİSİ: SİYASET-İ ŞER‘İYYE

Selçuk 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 11 December 2022, pp.153

İslam Ceza Hukukunda Tazir Suç ve Cezalarında Kanunilik İlkesi

X. Asead İnternational Symposium Social Sciences, 19 - 21 November 2022

Books & Book Chapters

Serahsî'nin Usul Düşüncesinde İstihsan:Karşılaştırmalı Bir İnceleme

in: İmam Serahsî'nin Usûl Anlayışı: Serahsî'nin Usûlünün Temel Konularına Genel Bakış, Kahraman Abdullah, Hıra Ayhan, Okur Hüseyin, Editor, Nizamiye Akademi, İstanbul, pp.330-364, 2023

Serahsî'ye Göre Azimet ve Ruhsat

in: İmam Serahsî'nin Usûl Anlayışı:Serahsî'nin Usûlünün Temel Konularına Genel Bakış, Kahraman Abdullah, Hıra Ayhan, Okur Hüseyin, Editor, Nizamiye Akademi, İstanbul, pp.134-160, 2023

Metrics

Publication

17

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Open Access

1