Scientific Activities

Scientific Refereeing

  • December 2023 Dinbilimleri

    Journal Indexed in ESCI

  • November 2023 İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

    Other journals