Education Information

Education Information

 • 1998 - 2002 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  (Kazan) Tatar Türkçesinde Zaman Morfemleri

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  Nev'izade Atai Hadailü'l Hakaik Fi Tekmileti'ş-Şakaik Yabancı Kelime Gurupları ve Yapılarına Göre Cümle Türleri

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü