LİGAMENTUM CRUCİATUM ANTERİUS(LCA) CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ, HİPERMOBİLİTESİ DEVAM EDEN SPORCULARDA RADYOLOJİK OLARAK LCA MORFOMETRİSİ VE İNSERTİO TÜNEL ÇAPİ İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER, DENGE VE DİZ FLEKSİYON-EKSTANSİYON KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2024

Thesis Language: Turkish

Student: GAZMEND RAHOVA

Supervisor: Tuncay Çolak