İç ortam havasında uçucu organik bileşiklerin derişimlerinin belirlenmesi ve maruziyet risklerinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: BURCU ÖZERKAN AYDIN

Supervisor: Hakan Pekey