Primer perkütan koroner girişim yapılan akut ST elevasyonlu miyokard infarktüs hastalarında D vitamini ile stent restenozu arasındaki ilişki.


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Kadriye Halli Akay

Supervisor: Göksel Kahraman