Katalitik Özellikli Malzemelerle Kaplanarak Hazırlanan Elektrotların Kullanıldığı Fotoelektro-okso-Fenton Hibrit Prosesi ile Tekstil Atıksuyunun Arıtılabilirliliğinin İncelenmesi: Proses Optimizasyonu, Kinetik Çalışmalar ve Proses Maliyetinin Değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: ÇİSİL GÜLÜMSER

Consultant: Sevil Veli