Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Alüminyum Elektrot Kullanılarak Elektrokoagülasyon Prosesi ile Arıtımının İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Şeyda Ecren Çebi

Consultant: Sevil Veli