Elektro-oksidasyon/Elektro-koagülasyon Hibrit Prosesiyle Fenol Giderimi: Kinetik ve Metabolitlerin Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HAZAL ÖZTÜRK

Consultant: Sevil Veli