Kinetik mimari kavramı ve iç mekan tasarımına etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: EDA ÖLÇER

Consultant: Deniz Demirarslan