MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA TERİFLUNAMİD TEDAVİSİNİN PERİFERİK SİNİR SİSTEMİNE ETKİLERİ; KLİNİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRME


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji, Turkey

Approval Date: 2017

Student: HANDAN GÜNGÖR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SERAP MÜLAYİM