İzmit Evsel ve Tehlikeli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi” Sızıntı Sularının Elektro- ve Kimyasal Koagülasyon Yöntemleri ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Tuba Öztürk

Consultant: Sevil Veli