Medeni Usul Hukukunda kısmi dava


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: ŞABAN TAMER

Supervisor: Varol Karaaslan

Abstract:

Çalışmanın konusu; HMK 109. maddesinde kanunda ilk kez düzenlenen ama HUMK döneminde de fiilen yürürlükte olan “Kısmi Dava”nın mahiyeti, tanımı, hukuki niteliği, çeşitleri, şartları ve bu dava türüne öznel durumların irdelenmesi ve incelenmesidir. Bu incelemeyi yapılırken doktrindeki görüşler ve Yargıtayın içtihatları ışığında konunun anlaşılmasına katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.