Tebrizli Ahmedi, Esrar-name (Giriş, Karşılaştırmalı Metin, Açıklamalı Dizin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Özlem Tegün

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): NESRİN ALTUN