Malathionun Atık Katalitik Konvertör Katalizörlüğünde Islak Hava Oksidasyonu Prosesi ile Arıtımı; Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin İncelenmesi ve Yüzey Yanıt Sistemi ile Optimizasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Melike İşgören

Consultant: Sevil Veli