Düzenli Depolama Alanı Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Dilay Demiral

Consultant: Sevil Veli