KOAH akut alevlenmesi ile acil servise başvuran hastalarda, nötrofil ve/veya eozinofil ağırlıklı alevlenmelerin, tekrarlayan hastane başvurusu ile mortalite üzerine etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: YASEMİN KANDEMİR

Supervisor: Nurettin Özgür Doğan