Sıçanlarda pasif sakınma ve yükseltilmiş artı labirent testinde imipramin, fluvoksamin, tianeptin ve moklobemidin öğrenme ve bellek üzerine etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: SEMİL SELCEN GÖÇMEZ

Consultant: Bekir Faruk Erden