Algı yanılsamalarının mekan tasarımına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: CAN BÜYÜKÇELEN

Consultant: Deniz Demirarslan