Sodyum Dodesil Benzen Sülfonat`ın (SDBS) Adsorpsiyonunda Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Utkan Özdemir

Consultant: Sevil Veli