Kore sineması ve Hollywood ve yeniden çevrim'e yöneliş: Siworae-The Lake House filmlerinin karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZGE AYŞEM GÖKŞAR

Supervisor: Nigar Pösteki