Polimetil Metakrilat Malzemesinin Farklı Çizilme Yükleri Altında Tekrarlı Çizilme Testleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Böl., Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞİN ÇETİN

Supervisor: Sinan Fidan

Abstract:

Bu çalışmanın amacı Polimetil Metakrilat malzemesinin farklı çizilme yükleri altında

tek ve tekrarlı olacak şekilde çizilme davranışları incelenmiştir. Çizilme test

düzeneği yardımı ile Polimetil Metakrilat malzemesinin yüzeyinde oluşan hasarlar ve

pürüzlülük gibi ortaya çıkan değişimler incelenmiştir. Polimetil Metakrilat yüksek

ışık geçirgenliği uzun hizmet ömrü ile mor ötesi ışınlara ve hava koşullarına

gösterdiği direnç gibi özellikleri sayesinde diğer plastik malzemeler arasında öne

çıkmaktadır. Polimetil Metakrilat malzeme, yolcu kabini camlarında geleneksel

camın yerine yeni nesil uçaklarda daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Polimetil

Metakrilat malzemesinden yapılmış camlara yüksek hızda çarpan aşındırıcı

parçacıklar malzeme yüzeyinde çizilmelere sebep olup malzemenin hizmet ömrünü

azaltmaktadır. Malzemede çizilme olayının gerçekleşmesi durumunda Polimetil

Metakrilat malzemesinde şeffaflık ve ışık geçirgenliği gibi özelliklerini

kaybetmektedir.

Bu tez kapsamında Polimetil Metakrilat’dan yapılmış levhalara farklı kuvvetler

altında, farklı çizme hızlarında, tek ve tekrarlı testler uygulanmıştır. Yüzey

pürüzlülük analizleri, plastik deformasyon alanları ve malzemenin yüzeyinde oluşan

çizilmeye bağlı topografyalar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Materyal olarak

kullanılan Polimetil Metakrilat siyah renkte levha ve çizilme testi için özel olarak

kurgulanmış motorize çizilme test cihazı kullanılmıştır. Çizilme testinin malzemeye

verdiği etkiyi araştırmak ve yüzey pürüzlülük ölçümü analizlerinde optik

profilometre kullanılmıştır. Polimetil Metakrilat malzemesinin çizilme testleri ve

analizleri Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki

Aşınma Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.