Çamaşırhane Atıksuyunun yeniden Kullanılabilirliğine Yönelik Farklı Arıtma Konfigürasyonlarının Değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Hatice Kurtkulak

Consultant: Sevil Veli