Kb türkiye alkali volkanik alanından manto ksenolitlerinin os izotop ve yüksekçe siderofil element (hse) jeokimyasal karakteristikleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA ŞİŞMAN TÜKEL

Consultant: Ercan Aldanmaz