Bayazıdzade Yusuf Kenan Bey’in Gülşen-i Sühan Adlı Eseri (Giriş, Transkripsiyonlu Metin, Dizin-Sözlük)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Canan Taşbey

Consultant: Nesrin Altun