Lise öğrencilerinin yaşadıklari aile sorunlarının duygusal zeka ve mizah tarzına etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Okan University, Graduate School Of Educatıonal Scıences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ŞERİFE UĞURLULAR

Consultant: Elif Çelebi Öncü