Ağır metal içeren atık suların çöktürme yöntemi ile arıtımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: FERNAP EREN KOLAT

Consultant: Sevil Veli