Lösemili çocukların ateşli nötropeni ataklarının ampirik tedavisinde piperasilin-tazobaktam ile piperasilin-tazobaktam+amikasin'in etkinliğinin karşılaştırılması


Thesis Type: Post Doctorate of Medicine

Institution Of The Thesis: Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Turkey

Approval Date: 2009

Student: EMİNE ZENGİN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): NAZAN SARPER