Ailenin korunması bağlamında aile konutu şerhi ve şerhin konutun haczine ve satışına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: KEMAL DÖNER

Supervisor: Varol Karaaslan

Abstract:

Aile olarak adlandırılan en küçük sosyal örgütlenmeler bir araya gelerek toplumları oluşturmaktadır. Tarihin ilk zamanlarından bu yana var olan aile kurumunun sahip olduğu önem karşısında korunması fikri ortaya çıkmış, bu doğrultuda önlemler alınmıştır. Aile yaşantısının odağında bulunan aile konutuna ilişkin de aynı düşünce ile hukuk düzenimizde bir takım önlemler alınmıştır. Yasa koyucu aile konutu üzerinde gerçekleştirilecek bir takım tasarruflara her iki eşin birlikte karar vermesini beklemiş, konut üzerinde hukuken hak sahibi olan eşin tek başına gerçekleştireceği işlemleri, aile yaşantısı üzerinde ortaya çıkması muhtemel etkileri düşünerek, geçerli kabul etmemiştir. Çalışmada, ailenin korunması temelinde aile konutu korumasına ilişkin hükümleri medeni hukuk çerçevesinde açıklandıktan sonra cebri icra yoluyla aile konutunun kaybedilmesi tehlikesi doğduğunda ileri sürülebilecek olası savunmalar, özellikle “haline münasip ev” kavramı altında incelenmiştir.