Temel eğitim öğretmenlerinin davranışsal-öğretimsel sınıf yönetim algıları ile yetkinlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: GÖZDE ÖZENÇ İRA

Consultant: Elif Çelebi Öncü