Evsel Organik Atıkların Anaerobik ve Aerobik Çürütülmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Sevgi Fersiz

Consultant: Sevil Veli