ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Gebze Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Student: PINAR BELKIS ŞENYÜZ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ADNAN CEYLAN