Polipropilen Talk/Kolemanit hibrit Kompozit Malzemelerin Isıl Özelliklerinin Deneysel tasarım Yöntemi İle Eniyilenmesi / Yapay Sinir Ağı İle Kestirimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: BAŞAK YÜKSEK

Consultant: Şenol Şahin