Görsel kültür öğelerinin marka şehir algısına etkisi: Gaziantep örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET AKİF GÜNAY

Supervisor: Mehmet Cem Pekman