Education Information

Education Information

 • 2016 - 2018 Post Graduate

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2015 - 2018 Post Graduate

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2000 - 2009 Under Graduate

  Istanbul Technical University, Maden, Jeofizik Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2018 Post Graduate

  Menekşe karst platosu yer altı suyu beslenim karakteristiğinin doğru akım özdirenç yöntemleriyle araştırılması

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2018 Post Graduate

  Yuvacık baraj havzası (Kocaeli) karst akiferinin beslenim-boşalım mekanizması ve yer altı suyu akım dinamikleri

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English