Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2018 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2015 - 2018 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2000 - 2009 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Jeofizik Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Yüksek Lisans

  Menekşe karst platosu yer altı suyu beslenim karakteristiğinin doğru akım özdirenç yöntemleriyle araştırılması

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2018 Yüksek Lisans

  Yuvacık baraj havzası (Kocaeli) karst akiferinin beslenim-boşalım mekanizması ve yer altı suyu akım dinamikleri

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce