Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Recharge-discharge mechanism and groundwater flow dynamics of karst aquifer in the watershed of Yuvacık dam (Kocaeli, Turkey)

2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Mart 2017, ss.491-500