Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karasu (Sakarya) Kıyı Akiferinde Deniz Suyu Girişim EtkisininHidrojeokimyasal Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.110-111

PH ADJUSTMENT IN BATCH TYPE DRY ANAEROBIC DIGESTION

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS INES 2017, 18 - 21 Ekim 2017

Recharge-Discharge Mechanism and Groundwater Flow Dynamics of Karst Aquifer in the Watershed of Yuvacık Dam (Kocaeli, Turkey)

2nd IWA Regional Syposiuoum on Water, Wastewater and Environment:, İzmir, Türkiye, 22 - 24 March 2017