Biyografi

Hatay'ın Altınözü ilçesine balğı Kazancık Köyü'nde 1960 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimi sonrası 1979 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. İslami Araştırmalar Dergisi'nin kuruluş ve ilk yayın yıllarında yayın müdürlüğünü yaptı (1984-1987). 1987 yılında Başbabakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Arşivin Tasnif Hizmetleri, Araştırma Hizmetleri ve Yayın gibi değişik bölümlerinde çalıştı. 2015 yılında Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Yardımçı Doçent olarak atandı. Halen İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Eğitim Bilgileri

2011 - 2015

2011 - 2015

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr), Türkiye

1979 - 1984

1979 - 1984

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

OSMAN ed-DÂRİMÎ İLE BİŞR el-MERÎSÎ ARASINDAKİ HADİSLE İLGİLİ TARTIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

9. Uluslarası Tahkik Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İSAM İslam Araştırmaları Merkezi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Hadis, Temel İslam Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - 2019

2015 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer II

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Hadis II

Lisans

Lisans

Ahlak ve Adab Hadisleri

Lisans

Lisans

HADİS METİNLERİ I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Hadis Usulü Metinleri II

Lisans

Lisans

Hadis Tarihi

Lisans

Lisans

HADİS METİNLERİ II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Hadis Usulü Metinleri I

Lisans

Lisans

Temel Hadis Kaynakları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer I

Lisans

Lisans

Hadis Usulü

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması

Lisans

Lisans

Sünnetin Dindeki Yeri

Lisans

Lisans

HADİS I

Lisans

Lisans

YAZILI ANLATIM I (İMLA-İNŞA I)

Lisans

Lisans

OSMANLI TÜRKÇESİ

Lisans

Lisans

YAZILI ANLATIM I (İMLA-İNŞA I)

Lisans

Lisans

HADİS TARİHİ ve USULÜ

Lisans

Lisans

YAZILI ANLATIM II (İMLA-İNŞA II)

Tasarladığı Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Hadis Usulü Metinleri II

Kaya A. , Keskin Y. Z.

Lisans

Lisans

Sünnetin Dindeki Yeri

Kaya A.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Hadis Usulü Metinleri I

Kaya A.

Lisans

Lisans

Temel Hadis Kaynakları

Kaya A.

Lisans

Lisans

Hadis II

Kaya A.

Lisans

Lisans

Ahkam Hadisleri

Kaya A.

Lisans

Lisans

Hadis Metinleri I

Kaya A.

Lisans

Lisans

Hadis Metinleri II

Kaya A.

Lisans

Lisans

Hadis I

Kaya A.

Lisans

Lisans

Hadis Tarihi

Kaya A.

Lisans

Lisans

Hadis Usulü

Kaya A.

Lisans

Lisans

Hadis Tarihi ve Usulü

Kaya A.

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2019

2019 - 2019

Temel İslami Bilimlerde bilgisayardan yararlanma

Akademik Birimler - Eğitim

Kaya A.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Kur'an-ı Kerim'i Nasıl Okumalı?

Kaya A.

Semerkand, cilt.21, ss.8-11, 2019

2019

2019

Korkuların İlacı Allah Korkusu

Kaya A.

Semerkand, cilt.21, ss.8-11, 2019

2018

2018

Rahmetten Mahrum Kalanlar

KAYA A.

Semerkand, cilt.20, ss.18-22, 2018

2018

2018

Some Ḥadiths Subjected to Discussion by Supporters of Bishr al-Marīsī Due to Having an Anthropormorphist and Corporealist Content

Kaya A.

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.22, ss.1401-1423, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

Some Hadiths Subjected to Discussion by Supporters of Bishr al-Marisi Due to Having an Anthropormorphist and Corporealist Content

Kaya A.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, ss.163-188, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

Nebevi Öğütler

KAYA A.

Semerkand, cilt.20, ss.16-21, 2018

2018

2018

Güzel Hasletler

KAYA A.

Semerkand, cilt.20, ss.16-21, 2018

2018

2018

Helaller Haramlar ve Şüpheliler

KAYA A.

Semerkand, cilt.20, ss.8-13, 2018

2017

2017

Din Samimiyettir

KAYA A.

Semerkand, cilt.19, ss.32-42, 2017

2017

2017

Ayın Konusu: Dua

Kaya A.

Semerkand, cilt.19, ss.32-42, 2017

2015

2015

Mihne Hadisesi ve Hadis İlmine Etkileri Bakımından Mihnenin Sonuçları

Kaya A.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.7-32, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Mihne and Consequences of Mihne Regarding The Impacts of The Hadith Discipline

Kaya A.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.19, ss.7-32, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Arşiv Belgelerinde Sünni-Şii Etkileşimi: I Mahmud-Nadir Şah Özelinde

Kaya A.

Osmanlı’da İlm-i Hadis, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2019

2019

2019

EBÛ DÂVÛD ES-SİCİSTÂNÎ'NİN ANTAKYALI HADİS HOCALARI

KAYA A.

5. Kültür ve Medeniyet Kongresi, Hatay, Türkiye, 12 April 2019, cilt.1, ss.337-356 Creative Commons License

2018

2018

Hz. Peygamber ve Ahlaki İlkeler

KAYA A.

Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı, İzmit/Kocaeli, Türkiye, 16 - 17 November 2018

2011

2011

Kudüs Vakıfları Belge ve Özetleri

Kaya A.

İslam Vakıfları, Gerçekler, Zorluklar ve Gelecek Vizyonu Sempozyumu, Ram-Allah, Filistin, 27 - 29 Haziran 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı

Kaya A. , Macit A.

Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı, Macit Abdulkadir, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.1-500, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Hadis Usulü

Kaya A.

Hadis Usulüyle İlgili Temel Kavramlar, Muhammet Yılmaz,Nagihan Emiroğlü, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.12-36, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Kocaelili Alimler

Kaya A.

Ak Ali Efendi'ni Fezail İsimli Eserindeki Rivayetlerin Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi, Sefer Yavuz, Ali Kaya, Editör, Ensar, İstanbul, ss.53-112, 2019

2018

2018

İLK DÖNEM HADİS TARTIŞMALARI

Kaya A.

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Kalplerin Keşfi

Kaya A.

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Tasavvuf ve Nakşibendilik

Kaya A.

Tasavvuf Klasikleri, Sabahattin Aydın, Editör, Semerkand, İstanbul, ss.208-223, 2018

2017

2017

Sünnetin Dindeki Yeri

KAYA A.

Semerkand, İstanbul, 2017

2017

2017

Hadislerle İlim ve Hikmet 2

KAYA A.

Semerkand, İstanbul, 2017

2017

2017

Hadislerle İlim ve Hikmet 3

KAYA A.

Semerkand, İstanbul, 2017

2017

2017

Abidler Yolu

Kaya A.

Semerkand, İstanbul, 2017

2017

2017

Hadislerle İlim ve Hikmet 1

Kaya A.

Semerkand, İstanbul, 2017

2014

2014

I. Mahmud-Nadir Şah Mektuplaşmaları

Kaya A. , Küreli İ., Türe İ., Karaca Y., Kırca E. , Köse R., et al.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Bşk Yayınları, İstanbul, 2014

2009

2009

Riyazü s Salihin Tercüme ve Kelime Anlamı 4

KAYA A.

Yasin Yayınevi, İstanbul, 2009

2009

2009

Riyazü s Salihin Tercüme ve Kelime Anlamı 2

KAYA A.

Yasin Yayınevi, İstanbul, 2009

2009

2009

Riyazü s Salihin Tercüme ve Kelime Anlamı 5

KAYA A.

Yasin Yayınevi, İstanbul, 2009

2009

2009

Riyazü s Salihin Tercüme ve Kelime Anlamı 3

KAYA A.

Yasin Yayınevi, İstanbul, 2009

2009

2009

Riyazü s Salihin Tercüme ve Kelime Anlamı 1

KAYA A.

Yasin Yayınevi, İstanbul, 2009

2006

2006

Hadislerle İlim ve Hikmet 1

Kaya A.

Semerkand, İstanbul, 2006

2006

2006

Hadislerle İlim ve Hikmet 3

Kaya A.

Semerkand, İstanbul, 2006

2006

2006

Gökkubbe Altında Birlikte Yaşamak

Kaya A. , Recep F., Küçük M., Yekeler N., Akbulut K.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Bşk Yayınları, İstanbul, 2006

2006

2006

Hadislerle İlim ve Hikmet 2

Kaya A.

Semerkand, İstanbul, 2006

2003

2003

Kalplerin Azığı 4

Kaya A.

Semerkand, İstanbul, 2003

2001

2001

Cennete Doğru Abidler Yolu

Kaya A.

Semerkand, İstanbul, 2001

1995

1995

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadola'da Ermeni Mezalim II

Kaya A. , Altıntaş A., Karacakaya R., Çınar A. O. , Çalkın T., Topaloğlu H., et al.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Bşk Yayınları, İstanbul, 1995

1995

1995

Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezalimi I

Kaya A. , Karacakaya R., Altıntaş A., Yıldırım H. O. , Kulüp B., Yekeler N., et al.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Bşk Yayınları, İstanbul, 1995

1994

1994

Osmanlı Belgelerinde Ermeniler 1915 1920

Kaya A. , Altıntaş A., Karacakaya R., Canatar M., Çakıl O., Kulüp B.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Bşk Yayınları, İstanbul, 1994

1994

1994

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi I

Kaya A. , Yıldırım H. O. , Çakıl O., Çalkın T., Karacakaya R., Kulüp B., et al.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Bşk Yayınları, İstanbul, 1994

Bilirkişi Raporları

2019

2019

BİLİRKİŞİ KURUL EK RAPORU

KAYA A.

Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi Yargıçlığına, ss.10, Ankara, 2019

2015

2015

EK BİLİRKİŞİ RAPORU

KAYA A.

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, ss.4, Ankara, 2015

Diğer Yayınlar

2015

2015

KAV‘İDU'L-İMLÂ

Kaya A.

Ders Notu, ss.1-62, 2015

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2020

Nisan 2020

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Kocaeli İlahiyat

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Siyer ve Hadis Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

OSMANLI'DA İLM-İ HADİS

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

5. Uluslarası Kültür ve Medeniyet Kongresi

Oturum Başkanı

Hatay-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

5. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi

Çalışma Grubu

Hatay-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Sakarya Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yalova Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Akademik Personel Sınavı

Akademik Personel Sınavı - Kocaeli Üniversitesi