Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kağıt Endüstrisi Atıksularının Yeniden Kullanımında Uygun Nanofiltrasyon Membranların Belirlenmesi

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.279-287, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kağit Atiksularindan Bütünleşik Membran Sistemi Ile Su Geri Kazanimi Ve Konsantre Atik Minimizasyonu

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of nanofiltration membranes for reuse of paper mill industry wastewater

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.23, ss.279-287, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assessment of Environmental Impacts in Shipbuilding and Maintenance-Repair Industry

International Marmara Sciences Congress, IMASCON, 2019, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Metal Kaplama Endüstrisine Ait Atıksuların Fenton Prosesi ile Arıtımının İncelenmesi

I. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.326-333

Metal Kaplama Endüstrisine Ait Atıksuların Fenton Prosesi İle Arıtımının İncelenmesi

13.Ulusal, 1.Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.1-8

Multi Response Optimization of Nanofiltration Process for Carbamazepine Removal

4. International Conference on Environmental Science and Technology, 19 - 23 September 2018

Techno-Economic Analysis of Zero/Near Zero Liquid Discharge Applicatrions of Eco-Innovative Wastewater Treatment System in Paper Industry

3rd International Conference on Integrated Environmental Management for Sustainable Development, tUNUS, Tunus, 2 - 05 Mayıs 2018

Techno-Economic Analysis of Zero/Near Zero Liquid Discharge Applications of Eco-Innovative Wastewater Treatment System in Paper Industry

3rd International Conference on Integrated Environmental Management for Sustainable Development, Sousse, Tunus, 2 - 05 May 2018

Eco-Innovative Industrial Wastewater Treatment System for Sustainable Water Management Based on Zero Liquid Discharge in Paper Industry

3rd International Conference on Integrated Environmental Management for Sustainable Development, Sousse, Tunus, 2 - 05 May 2018

Determination of appropriate technology for reuse of paper industry wastewater

2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 28 September - 02 October 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Desalination

Marmara Seawater Desalination by MembraneDistillation: Direct Consumption Assessment ofProduced Drinking Water, Taner Yonar, Editör, INTECH, Rijeka, ss.99-126, 2017