Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Development of control algorithm for ABS-suspension integration to reduce rotational acceleration oscillations of wheel

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL, vol.40, no.3, pp.1018-1034, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Nozul içi geometrilerinin partikül erozyonunda hedef malzeme aşınma ve pürüzlülüğüne etkileri

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.32, no.4, pp.1051-1061, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Blasting nozzle internal geometry effects on wear and roughness of target material in particle erosion

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.32, no.4, pp.1051-1061, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Experimental design of control strategy based on brake pressure changes on wet and slippery surfaces of rough road for variable damper setting during braking with activated anti-lock brake system

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING, vol.226, pp.1303-1324, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE INVESTIGATION OF THE BRAKE PRESSURE-ABS CONTROL PARAMETERS INTERACTION WITH SHOCK ABSORBER DAMPING FEATURES USING FREQUENCY RESPONSE FUNCTION

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.26, no.3, pp.549-560, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

The influences of worn shock absorber on ABS braking performance on rough road

INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, vol.57, no.1, pp.84-101, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Development of Test Methodology to Reveal Effects of Changes in Damping Capacity of Damper on ABS Braking Performance

International Journal of Automotive Engineering and Technologies (IJAET), vol.5, no.4, pp.136-147, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of test methodology to reveal effects of changes in damping capacity of damper on ABS brakıng performance

International Journal of Automotive Engineering and Technologies, vol.5, pp.136-147, 2016 (Other Refereed National Journals)

Taşıtlarda Başvurma Hareketi Anında Salınım Merkezi Konum Değişiminin Sürüş Konforuna Etkisinin Analizi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.287-297, 2007 (Other Refereed National Journals) identifier

Süspansiyon Sisteminin Titreşim Analizinde Matris Cebrinin Önemi

Teknolojik Araştırmalar Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (MTED), vol.3, pp.25-32, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of Vibration and Noise Characteristics of Diesel Engine Used in Heavy Duty Machines

4. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Health Sciences (EJONS, 2018), KIEV, Ukraine, 11 - 13 August 2018, pp.105-114

Determination of Vibraton and Noise Characteristics of Diesel Engine Used an Heavy Duty Machines

4th Internatıonal Congress on Mathematıcs, Engıneerıng, Natural and Health Scıences, Kiev, Ukraine, 11 August 2018, pp.1-6

Vibration and Noise Depending Upon Engine Speed in a Diesel Engine Fueled with Biodiese

6. European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES 2018), İstanbul, Turkey, 25 - 27 June 2018, pp.304-311

Vibration and Noise Depending upon Engine Speed in a Diesel Engine Fueled with Biodiesel

The 6th European Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, Turkey, 25 June 2018, vol.6, pp.1

Atık Kızartma Yağı Kökenli Biyodizel Kullanılan Bir Dizel Motorda Titreşim ve Akustik Analizi

9th International Automotive Technologies Congress, Bursa, Turkey, 07 May 2018, vol.9, pp.1434-1441

Investigation of the Effect on Combustion Pressure and Engine Vibration of Different Fuels in a Diesel Engine

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.1, pp.191

EROZİF AŞINMA DAVRANIŞINA NOZULDAKİ ÇAP DARALMASININ ETKİLERİ

VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kocaeli, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.898-909

Effect on Vibration of Biodiesel Fuel in Internal-Combustion Engine

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 03 November 2016, pp.509

Erozif Aşınma Davranışına Nozuldaki Çap Daralmasının Etkileri

VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK-2016), Kocaeli, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.1-12

Kumlama Yönteminde Farklı Nozul Tasarımlarının Hedef Malzeme Pürüzlülüğüne Etkileri

1 st International Conference on Engineering Technologh and Applied Sciences, 21 - 22 April 2016

Kumlama Yönteminde Farklı Nozul Tasarımlarının Partikül Çarpma Hızlarına Ve Erozyon Oranlarına Etkileri

1st International Conference on Engineering Technologyand Applied Sciences, Afyon, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.1336-1341

KUMLAMA YÖNTEMİNDE FARKLI NOZUL TASARIMLARININ HEDEFMALZEME PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİ

1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, afyon, Turkey, 21 - 22 April 2016

Kumlama Yönteminde Farklı Nozul Tasarımlarının Partikül Çarpma Hızlarına ve Erozyon Oranlarına Etkileri

1 st International Conference on Engineering Technologh and Applied Sciences, 21 - 22 April 2016

THE EFFECT OF NOZZLE GEOMETRY ON EROSIVE WEAR BEHAVIOR OF POLYMETHYL METHACRYLATE

4th International Conference of Engineering Against Failure (ICEAF IV), Greece, 24 - 26 June 2015, pp.472-479

Noise Source Identification of a Diesel Engine Using Sound Intensity Method

International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Turkey, 13 May 2015, pp.1

Noise Source Identification of an Diesel Engine Using Sound Intensity Method

International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME15), İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2015, vol.1, pp.1025-1031

Vibration and Noise Analysis of an Engine Fuelled with Diesel and Biodiesel Blends

International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Turkey, 13 May 2015, pp.1

Investigation of the Efects of Erosion Test Parameters on the Particle Impengement Velocity by Using CFD Analysis

4th International Congress in Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS 2014), FETHİYE MUĞLA, Turkey, 24 - 27 April 2014, vol.1, pp.900

Erosion Test Parameters on the Particle Impengement Velocity by Using CFD Analysis

Proceedings of the 4th International Congress APMAS2014, Muğla, Turkey, 24 April 2014, pp.900

Bilgisayar Destekli Rüzgar Tüneli Simülasyonu ve Akış Analizi

2.Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi ve CAD-CAM Günleri 2010(TİMAK 2010), Balıkesir, Turkey, 11 - 12 November 2010, vol.1, pp.331-342

Düz Flaplı Pozitif Kambura Sahip NACA 4412 Kanat Profilinin Aerodinamik Performansının Bilgisayar Destekli Analizi

2.Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi ve CAD-CAM Günleri 2010(TİMAK 2010), Balıkesir, Turkey, 11 - 12 November 2010, vol.1, pp.427-436

Design and Flow Simulation of an Open Circuit Wind Tunnel

EnginSoft International Conference 2009, Bergamo, Italy, 1 - 02 October 2009, vol.1, pp.1-4

Genetik Algoritma ile Rüzgar Türbini Kanat Sayısı Seçimi

VI.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES’2006), Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2006, vol.1, pp.756-764

Rüzgar Türbinlerinin Çeşitleri ve Türbinlerin Birbirleriyle Karşılaştırılması

3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve sergisi, Mersin, Turkey, 19 - 21 October 2005, vol.1, pp.164-168

Alümina Partikül Takviyeli Alüminyum-Silisyum Esaslı Metal Matriks Kompozit Malzemelerin Aşınma Davranışları

7.Uluslararası Kırılma Konferansı, Kocaeli, Turkey, 19 - 21 October 2005, vol.2, pp.589-598

Türkiye’de Rüzgar Enerjisi ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki yeri

1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 04 September 2005, vol.2, pp.1040-1046

İki Boyutlu Boru Hatlarında Titreşim Analizi

6. Ulusal Akustik Kongresi, KAŞ - ANTALYA, Turkey, 26 - 28 October 2002, vol.1, pp.182-192

Trafik ve Yol Güvenliğinde Lastiklerin Önemi

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2001, vol.1, pp.244-251

Boru Hatlarının Titreşiminde Sönüm Modelleri

9. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 15 - 17 September 1999, vol.1, pp.246-256

Akışkan Taşıyan Boru Hatlarının Titreşimi

XI. Ulusal Mekanik Kongresi, Bolu, Turkey, 6 - 10 September 1999, vol.1, pp.287-298

Genlikler Oranı Yöntemi Kullanılarak İki Boyutlu Boru Hatlarının Titreşim Analizİ

2.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 March 1999, vol.1, pp.351-362

Rulmanlı Yataklarda Titreşim İletimi ve Rulman Hasarlarından Kaynaklanan Titreşimler

I.Ulusal Deneysel Mekanik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 1994, vol.1, pp.1-13