Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pulmoner Hipertansiyonun Tanısı ve Takibinde Kardiyak MR’nin Yeri

Türk Radyoloji Seminerleri, cilt.6, ss.300-311, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar