Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Experimental and Numerical Investigation of Fluid Flow in Hydraulic Filters

JOURNAL OF APPLIED FLUID MECHANICS, vol.15, no.2, pp.363-371, 2022 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Experimental and Numerical Investigation of Flow in Hydraulic Elbows

JOURNAL OF APPLIED FLUID MECHANICS, vol.14, no.4, pp.1137-1146, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Bubble Movement on Inclined Hydrophobic Surfaces

LANGMUIR, vol.33, pp.12016-12027, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Bubble Adhesion to Superhydrophilic Surfaces

ADVANCES IN CONTACT ANGLE, WETTABILITY AND ADHESION, VOL 2, pp.149-164, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT ON THERMAL EFFICIENCY OF THE HEIGHT OF A RADIATOR ABOVE THE FLOOR

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.40, no.4, pp.10-20, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Yük Kapasitesi Şase Yapısından Bağımsız Bir Otonom Mobil Robot Tasarımı ve Dayanım Analizi

https://doi.org/10.46399/muhendismakina.897322, vol.62, no.704, pp.607-619, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE SPREADING PROFILE OF AN IMPINGING LIQUID JET ON THE HYDROPHOBIC SURFACES

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.36, no.3, pp.609-618, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A NUMERICAL INVESTIGATION OF THE HEATING OF A 3D MOSQUE MODEL USING PANEL RADIATORS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.36, pp.1-10, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

RADYATÖR ARKASINDAKİ DUVARDAN ISI KAYBININ YANSITICI/YUTUCU YÜZEY KULLANILARAK ÖNLENMESİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.692-699, 2017 (National Refreed University Journal)

Süperhidrofobik ve hidrofobik yüzeyler üzerinde sıvı damlası gaz kabarcığı ve sıvı jeti dinamiğinin incelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.22, pp.613-619, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Mekân İçerisinde Pencere Altında Bulunan Radyatörlerin Etrafına Yerleştirilen Engellerin Deneysel Olarak İncelenmesi

e-Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik), vol.12, pp.61-69, 2015 (National Refreed University Journal)

Mekân İçerisindeki Radyatörlerin Etrafındaki Engellere Göre Isıl Veriminin İncelenmesi

Tesisat Mühendisliği Dergisi, vol.136, pp.5-11, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NİPEL REDÜKSİYONLARDAKİ BASINÇ KAYBININ NUMERİK ANALİZİ

7. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 April 2022

Numerical Investigation of Flow Aerodynamics and Drag Resistance on Pickup Truck

9th International Scientific Research Congress, 12 - 13 December 2020, pp.114-115

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF COOLING OF RUBBER CYLINDER IN EMBOSSING SYSTEM

ISPEC 9th INTERNATIONAL CONFERENCEON ENGINEERING NATURAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020

ISI POMPASI VE DİĞER SİSTEMLER ARASINDAKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI HAKKINDA BİR İNCELEME ÇALIŞMASI

MAS 12th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCEON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURALMEDICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 18 - 19 July 2020

GÜNEŞ ENERJİSİNİN ISINMA AMAÇLI OLARAK DEPOLANMASI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

22nd Congress on Thermall Sciience and Technollogy, Kocaeli, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.1589-1592

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF A KITCHEN HOOD

22nd Congress on Thermal Science and Technology, Kocaeli, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.1048-1052

Flushing İşlemi Yapan Makinenin Soğutma Kapasitesinin Sayisal Analizi

INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019

Exprimental and Theoretical Investigation of Solar Energy Storage

International Cpnference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology, 25 - 27 October 2018

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION OF SOLARENERGY STORAGE

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology, Dubai, United Arab Emirates, 25 - 27 October 2018

Hidrolik Sistemlerde Kullanılan Offline Filtrenin Deneysel Olarak İncelenmesi

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018

Effect of Geometrical Shape on Efficiency of a Kitchen Hood

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology, Dubai, United Arab Emirates, 25 - 27 October 2018, pp.11-16

A Numerical Investigation Of 3d Centrifugal Fan Model

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Dubai, United Arab Emirates, 25 - 27 October 2018, pp.405-410

EFFECT OF GEOMETRICAL SHAPE ON EFFICIENCY OF A KITCHEN HOOD

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’18 Dubai), 25 October 2018 - 27 January 2019

EFFECT OF GEOMETRICAL SHAPE ON EFFICIENCY OF A KITCHEN HOOD

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’18 Dubai), 25 October 2018 - 27 January 2019

EFFECT OF GEOMETRICAL SHAPE ON EFFICIENCY OF A KITCHEN HOOD

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’18 Dubai), 25 October 2018 - 27 January 2019

EFFECT OF GEOMETRICAL SHAPE ON EFFICIENCY OF A KITCHEN HOOD

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’18 Dubai), Dubai, United Arab Emirates, 25 October 2018 - 27 January 2019, pp.11-16

SÜPERISLANMAZ YÜZEY ÜZERİNE GÖNDERİLEN DAMLANIN ZIPLAMA DAVRANIŞI

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2018), Edirne, Turkey, 18 - 20 April 2018, pp.2082-2089

INVESTIGATION OF LIQUID JET IMPINGEMENT ON HYDROPHOBIC SURFACES

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ONENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.388

GÜNEŞ ENERJİSİNİN TERMAL OLARAK DEPOLANMASI İÇİNISI DEPOSU TASARLANMASI VE BU DEPOYA DİREK GÜNEŞIŞINIMININ ETKİSİ

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ONENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.83-84

THE EFFECT of WETTABILITY on SPREADING BEHAVIORS of IMPINGING LIQUID JET on SOLIDSURFACES

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ONENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.407

Effect of the Furniture on the Thermal Efficiency of Room Heating: A CFD Study

International Conference on Engineering Technologies, Konya, Turkey, 7 - 09 December 2017, pp.763-766

DROPLET IMPACT ON SLIPPERY AND STICKY SUPERHYDROPHOBIC SURFACE

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17), Konya, Turkey, 7 - 09 December 2017, pp.102

AIR BUBBLE MOTION ON INCLINED AND UPWARD FACING HYDROPHOBIC SURFACES

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17), Konya, Turkey, 7 - 09 December 2017, pp.133

Dynamics of contact line pinning/depinning of sliding bubble on super-aerophobic surfaces

70th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, Colorado, United States Of America, 19 - 21 November 2017

Panel Radyatörlerin Verimine Perdenin Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 15 September 2017

Air Bubble Departure on a Superhydrophobic Surface

8TH EGE ENERGY SYMPOSIUM AND EXHIBITION, Afyon, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.421-426

Air Bubble Detachment on Superhydrophobic Surfaces

TENTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONCONTACT ANGLE, WETTABILITY AND ADHESION, New-Jersey, United States Of America, 13 - 15 July 2016

Bubble Adhesion on Superaerophobic Surfaces Effects of Surface Morphology

TENTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTACT ANGLE, WETTABILITY AND ADHESION, New-Jersey, United States Of America, 13 - 15 July 2016

ADHESION AND SLIDING DYNAMICS OF AIR BUBBLES ON SUPERAEROPHOBIC SURFACES

9th International Conference on Multiphase Flow, Florence, Italy, 22 - 27 May 2016

Bubble adhesions on micropillared super aerophobic surfaces

88th ACS 2014 Colloid & Surface Science Symposium, Pennsylvania, United States Of America, 22 - 25 June 2014

Bubble Adhesions on Surfaces of Various Wettabilities Effect of Bubble Volumes

9th International Symposium on Contact Angle, Wettability and Adhesion, Pennsylvania, United States Of America, 16 - 18 June 2014

Air Bubble Movement over and under Hydrophobic Surfaces in Water

8th International Conference on Multiphase Flow, Jeju-Si, South Korea, 26 - 31 May 2013

Books & Book Chapters

Bubble Adhesion to Superhydrophilic Surfaces

in: Advances in Contact Angle Wettability and Adhesion Volume Two, K. L. Mittal, Editor, John Wiley & Sons, West Sussex, UK , New Jersey, pp.149-162, 2015